Jaunumi uz e-pastu

Vārds:
E-pasts: *
E-pasts

Sokolades Apdruka

NOTEIKUMI

Terminu apraksts

Klients – fiziskā persona jeb juridiskā persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā www.eisako.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Interneta veikalā www.eisako.lv iegādātās Preces Klients izmanto savām personiskajām vajadzībām, darba vajadzībam, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.

Pārdevējs – www.eisako.lv, SIA "All Logo Chocolate".

Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese www.eisako.lv. Klientiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja Prece, kā arī pasūtītās Preces apmaksas un piegādes noteikumi.

Vietne – www.eisako.lv.

Sagatavošanas darbi – izlaišana caur visu mūsu (garo) tehnoloģisko un administratīvo procesu individuāla pasūtījuma šokolādes ražošanas ķēdi. Nepieciešamais mimumums, lai uzsāktu sadarbību un individuālā pasūtījuma apstrādi. Viena daļa no procesa ielikta cenā par preces vienību, bet otrā daļa, kas tieši neattiecas uz preces vienību, bet attiecas uz visu pasūtījumu kopumā, ir tas, kas sastāda sagatavošanas darbu summu. Piemērota tikai vienu reizi par katru jauno dizainu. Nākamajiem pasūtījumiem ar šo pašu dizainu sagatavošanas darbi netiek piemēroti.

Prece – materiālā vienība, kura tiek izgatavota pēc individuāla Klienta pasūtījuma

Pasūtījums – pienācīgā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētās Preces piegādei uz Klienta norādīto adresi vai piegādei uz Pārdevēja biroju, kur Klients ierodas pats pēc Preces .

 

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Vietnes īpašnieks un administrators ir SIA "All Logo Chocolate".

1.2. Pasūtot Preci ar interneta veikala www.eisako.lv starpniecību, Klients piekrīt Preces pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuri izskaidroti zemāk.

1.3. Minētie Noteikumi, kā arī Vietnē izvietotā informācija par Preci ir publiska.

1.4. Savstarpējās attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

1.5. Pārdevējs atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos.

2. Reģistrācija

2.1. Pasūtījuma noformēšana ir pieejama Klientam ar vai bez reģistrācijas vietnē.

2.2. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti un ticamību.

2.3. Klients apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja reģistrācijas formā. Ja Klientam radušās aizdomās par lietotāja vārda vai paroles izpaušanu vai ir radušās aizdomas par to izmantošanu no trešo personu puses, Klients apņemas nekavējoties par to informēt Pārdevēju, nosūtot vēstuli uz eisako@eisako.com.

Vēstule ir jānosūta no reģistrācijas formā norādītās elektroniskās adreses.

3. Pasūtījuma noformēšana un tā izpildes termiņi

3.1. Klients var noformēt Pasūtījumu pa telefonu, e-pasta starpniecību, caur mājas lapu www.eisako.lv vai patstāvīgi, norādot Pārdevējam Pasūtījuma noformēšanai nepieciešamo informāciju.

3.2. Preces saņemšanas termiņš ir atkarīgs no Klienta izvēlētā datuma, Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Klienta puses, no piegādes veida, reģiona un adreses, no attiecīga piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šā Pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.

3.3. Vietnē izvietoti informācijas materiāli var pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formu), bet pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs pats papildus vēl izveido maketu, kurš tiek saskaņots ar Klientu pirms Preces izgatavošanas.

3.4. Gadījumā, kad Preci nav Pārdevējam iespēja izgatavot, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt Klienta Pasūtījumu, atmaksājot naudu Klienta kontā, informējot par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Klients norādīja, reģistrējoties vietnē.

3.5. Gadījumos, kad klients atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta Pasūtījuma, bet neizsūtīta Pasūtījuma, anulētā Pasūtījuma summa netiek atgriezta Klientam.

3.6. Interneta veikala www.eisako.lv ievietotajiem Preču aprakstiem ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp apmeklētāju un Pārdevēju. Preces apraksts vai bilde var neatbilst reālam produktam pilnībā.

3.7. Interneta veikala www.eisako.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu Klienta displejā.

4. Piegāde

4.1 Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem un daudzām citām valstīm.

4.2 Lai Prece tiktu Klientam piegādāta pēc iespējas ātrāk, Pārdevējs dara visu iespējamo, kas no tā atkarīgs. Tomēr, informējam, ka ir iespējami Preces piegādes kavējumi tieši no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ vai Pārdevēja atkarīgu iemeslu dēļ, gadījumos, kad darbnīca ir parslogota vai tehnisku problēmu dēļ iekārtām.

4.3 Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Klientu tajā brīdī, kad Klients saņem Pasūtījumu.

4.4 Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina Klientam apmaksātās Preces vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

4.5 Gadījumos, kad Prece ir piegādāta Klientam, bet ir sliktā stāvoklī, kas radies pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina Klientam apmaksātās Preces vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta sabojāšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

4.6 Starptautiska pasūtījuma gadījumā Klientam ir iespēja apdrošināt savu Preci pārvadāšanas laikā par saviem līdzekļiem.

4.7 Starptautiska pasūtījuma gadījumā Klientam ir iespēja izmantot savu kurjera kontu pārvadājuma apmaksai par saviem līdzekļiem.

4.8 Pasūtījums tiek piegādāts Klientam vai personai, kura norādīta Pasūtījumā, kā šā Pasūtījuma saņēmējs.

5. Preces apmaksa

5.1 Preces cena tiek norādīta vietnē. Gadījumā, ja tika norādīta nepareiza pasūtītās Preces cena, Pārdevējs pie pirmās iespējas informē Klientu, lai anulētu vai apstiprinātu Klienta Pasūtījumu. Ja sazināties ar Klientu nav iespējams, minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums tika apmaksāts, Pārdevējs atgriež apmaksas summu.

5.2 Apmaksas veidi tiek piedāvāti maksājumā logā, kurš parādas nospiežot uz pogu "Pirkt". Tie ir - internetbankas: Swedbank, Norvik Banka, SEB, Nordea; maksājumu kartes: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro; alternatīvi apmaksas veidi: PayPal, e-LS, Skrill.

5.3 Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas Pasūtījuma vērtības summas apmaksas Pārdevējam.

5.4 Vietnē, Pasūtījuma apmaksa tiek veikta ar norēķinu sistēmu AirPay.

5.4.1 Operācijas ar bankas norēķinu kartēm, autorizācijas pakalpojumus nodrošina Latvijas Pasta Banka. Ja kompānijai, kura nodrošina apmaksas ar bankas norēķinu kartēm autorizāciju, ir pamatotas aizdomas par to, ka operācijai ir krāpniecisks raksturs – šī kompānija ir tiesīga atteikt minētās operācijas realizāciju.

5.4.2 Lai izvairītos no krāpniecības, visas vietnē noformētās un ar Latvijas Pasta Banka (kredītkarte) apmaksātās operācijas tiek pārbaudītas. Ja, kā Pasūtījuma saņēmējs, ir norādīta persona, kura nav Latvijas Pasta Banka konta īpašnieks un piegādes adrese nav verificēta Latvijas Pasta Banka sistēmā, Pasūtījuma apstrāde var aizkavēties darījuma likumības papildus pārbaudes nolūkos. Personai, bankas kartes īpašniekam, pēc pirmā Pārdevēja pieprasījuma ir pienākums uzrādīt savas pases divu lappušu kopijas: ar fotogrāfiju un deklarēšanas vietu, kā arī bankas norēķinu kartes abu pušu kserokopiju vai skenēto attēlu (kartes numuru ir nepieciešams nosegt, izņemot pēdējos četrus ciparus). Ja Klients neuzrāda augstāk minētos dokumentus vai to autentifikācijas šaubu gadījumā, Pārdevējs ir tiesīgs anulēt šo Pasūtījumu. Pasūtījuma summu Pārdevējs atgriež bankas norēķinu kartes īpašniekam.

5.5 Pārdevējam ir tiesības piešķirt Klientam Precei atlaides un piedāvāt Klientam piedalīties bonusu programmās. Pārdevējs ir tiesīgs tās grozīt vienpusējā kārtībā.

6. Preces atgriešana

6.1 Klientam nav tiesības atteikties no pasūtītas un apmaksātas Preces.

7. Intelektuālais īpašums

7.1 Visas vietnē publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana ir aizliegta. Vietnē izvietotais Luxury Chocolate zīmols, preču zīmju nosaukums un logotipi pieder to īpašniekam.

8. Garantijas un atbildība

8.1 Pārdevējs nenes atbildību par Klientam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.

8.2 Pārdevējs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.

8.3 Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar Klientu trešajām personām.

9. Personīgās informācijas konfidencialitāte un drošība

9.1 Klienta informācijas sniegšana.

9.1.1 Reģistrējoties vietnē, Klients sniedz šādu informāciju:

Vārds

Uzvārds

E-pasta adrese

Tālrunis

Adrese

Pasta indekss

Pilsēta

Valsts

9.2 Klienta sniegtās informācijas izmantošana.

9.2.1 Pārdevējs izmanto Klienta informāciju ar nolūku:

Klienta reģistrācijai vietnē;

Savu saistību izpildei attiecībā pret Klientu;

Vietnes novērtēšanai un darba analīzei;

Klienta informēšanai par produktu papildinājumiem vai veiktajām akcijām.

9.2.2 Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Klientam reklāmas un informatīvo paziņojumu. Ja Klients nevēlās saņemt no Pārdevēja šāda satura paziņojumus, viņš var atteikties no tā uzspiežot uz atteikšanās saites saņemtajā e-pastā

9.3 Pārdevēja saņemtās informācijas izpaušana.

9.3.1 Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Par pārkāpumu netiek uzskatīta informācijas nodošana par Klientu aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēja noslēgto līgumu ar nolūku Klienta pasūtījuma saistību izpildei.

9.3.2 Netiek uzskatīts par noteikumu pārkāpumu, informācijas izpaušana robežās, kas atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.

9.3.3 Pārdevējs saņem IP adreses informāciju par vietnes www.eisako.lv apmeklētājiem. šī informācija netiek izmantota ar nolūku apmeklētāja personības noteikšanai.

9.4 Pārdevējs nenes atbildību par Klienta vietnē publiskajā formā sniegto informāciju

10. Citi noteikumi

10.1 Attiecības starp Klientu un Pārdevēju reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

10.2 Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Klients telefoniski vai izmantojot e-pastu eisako@eisako.com sazinās ar Pārdevēju. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.